Угода користувача

Умови використання Інтернет-сервісу «Opogode.ua»
(надалі - «Умови»)

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «ПОГОДА ОНЛАЙН» (надалі - «Компанія») пропонує необмеженій кількості фізичних осіб - користувачів мережі «Інтернет» (іменованих надалі як «Користувачі» або «Користувач») використовувати інструменти, служби та функціональні можливості Інтернет - сервісу, розташованого в мережі «Інтернет» за адресою: http://opogode.ua (надалі - «Сервіс») відповідно до положень цих Умов.

1.2. Дані Умови можуть бути змінені Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі «Інтернет» за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди опублікована на сторінці в мережі «Інтернет» за адресою: http://opogode.ua.

1.3. Якщо Користувач почав використовувати Сервіс або його окремі функції, інструменти та служби, він вважається таким, що прийняв ці Умови в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цих Умов Користувач не в праві використовувати Сервіс Компанії. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Умови, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.4. Використовуючи Сервіс, Користувач тим самим підтверджує, що він володіє достатнім ступенем право-та дієздатності і має право прийняти ці Умови.

1.5. Сервіс пропонує Користувачеві можливість отримати доступ до метеорологічної інформації (даним про температуру повітря, хмарність, опади, тиск, вологість повітря, напрямок та швидкість вітру тощо).

1.6. Всі існуючі на даний момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх і/або додавання нових є предметом цих Умов.

2 . Використання Сервісу

2.1 Метеорологічна інформація, включаючи відомості про фактичну погоду та прогностичну інформацію, що розміщується в рамках Сервісу, взята з відкритих та загальнодоступних джерел в мережі «Інтернет».

2.2 . Компанія не здійснює контроль і перевірку метеорологічної інформації, розміщеної на Сервісі. Адміністрація Ресурсу не гарантує достовірність, точність, об'єктивність та якість огляду і прогнозу погоди та іншої метеорологічної інформації.

2.3 . Всі об'єкти, доступні за допомогою Сервісу, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, музика, звуки та інші об'єкти, а також будь-яка інша інформація, розміщена в рамках Сервісу, є об'єктами виняткових прав Компанії та інших правовласників.

2.4 . Використання інформації, а також будь-яких інших елементів Сервісу, можливе лише в рамках функціоналу, пропонованого Сервісом. Ніякі елементи Сервісу, а також будь-яка інформація, розміщена в рамках Сервісу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі тощо. Запозичення й подальша публікація розміщених на сторінках Сервісу матеріалів (погодна інформація, статті, новини тощо) дозволяються Компанією виключно за умови вказівки активного гіперпосилання на відповідну сторінку Сервісу, звідки такий матеріал був запозичений. Користувач погоджується з тим, що в разі порушення даного пункту Умов на вимогу Компанії він зобов'язується сплатити на користь Компанії штраф у розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі, згідно з чинним законодавством України на дату виявлення порушення Компанією за кожен факт такого порушення цих Умов.

2.5. Сервіс може містити посилання на інші сайти в мережі «Інтернет» (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх контент не перевіряються Компанією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в процесі використання Сервісу, а також за доступність таких сайтів або наслідки їх використання Користувачем. Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене в рамках Сервісу, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Компанії, за винятком випадків, коли на це прямо вказується Компаніей.

2.6. Користувач самостійно несе відповідальність за наслідки використання або невикористання ним Сервісу. Компанія не бере на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність Сервісу цілям Користувача, а також не надає гарантій безперебійної роботи Сервісу.

2.7. Компанія не гарантує, що: Сервіс відповідає і/або буде відповідати вимогам Користувача; Сервіс буде надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними та надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення і/або підтвердження яких-небудь фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації тощо, отриманих з використанням Сервісу, буде відповідати очікуванням Користувача.

2.8. Компанія не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання Користувачем Сервісу або окремих функціональних можливостей, інструментів та служб Сервісу.

2.9. Інформація, розміщена в рамках Сервісу, насамперед призначена для користувачів українського сегменту мережі «Інтернет».

2.10. За недотримання пункту 2.4. цих Умов на особу, яка його порушила, накладається штраф рівний розміру однієї мінімальної заробітної плати на території України.

3. Конфіденційність

3.1. Приймаючи ці Умови, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональної інформації (у тому числі особистої інформації та персональних даних).

3.2. При використанні Користувачами Сервісу Компанія здійснює збір і обробку інформації користувача, а саме:

3.2.1. інформації, що надається Користувачем в процесі користування Сервісом;

3.2.2. файлів coоkie;

3.2.3. IP-адрес;

3.2.4. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів.

3.3. Компанія здійснює обробку інформації користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачеві послуг (ідентифікація, аутентифікація, передача інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповіді на запити та листи Користувача, а також інші дії, час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісу).

3.4. Компанія використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних і/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими ознаками, для проведення статистичних досліджень; для будь-яких інших цілей.

3.5. Компанія має право передати інформацію Користувача повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у таких випадках: особам, у відання, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов'язаними/афілійованими з Компанією; новому власнику Сервісу для обробки в цілях, передбачених цими Правилами; іншим користувачам Сервісу, якщо в рамках Сервісу передбачено відповідний функціонал.

3.6. При використанні Користувачами Сервісу на інтернет-сторінках Сервісу можуть бути присутні коди Інтернет-ресурсів третіх осіб, внаслідок чого такі треті особи отримують дані, зазначені в пункті 3.1. Такими Інтернет-ресурсами третіх осіб є:

3.6.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісу (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо);

3.6.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);

3.6.3. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);

3.6.4. інші ресурси.

3.7. Користувач має всі права щодо захисту його персональної інформації, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

3.8. Обробка персональної інформації здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісу. Компанія приймає всі передбачені законодавством заходи для захисту персональної інформації Користувача, зокрема, обробка даних здійснюється на обладнанні, що міститься в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом.

3.9. Відповідно до чинного законодавства України Користувач має право на відкликання згоди на обробку його персональних даних шляхом: самостійного видалення раніше розміщеної Користувачем інформації на Сайті; запиту на видалення персональної сторінки Користувача, відправленого за адресою: opogode.ua@gmail.com.

3.10 . Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, в інших передбачених законодавством України випадках.

4. Прикінцеві положення

4.1. Компанія має право виконувати профілактичні роботи в Сервісах з тимчасовим призупиненням роботи Сервісу.

4.2. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв у програмно-апаратних комплексах третіх осіб, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Сервісу, можливе припинення роботи Сервісу без попереднього повідомлення Користувачів.

4.3. Компанія залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

4.4. Ніщо в даних Умовах не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Умовами.

4.5. Бездіяльність з боку Компанії у разі порушення Користувачем або іншими третіми особами положень Умов не позбавляє Компанії права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше.

4.6. Ці Умови регулюються і тлумачаться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цими Умовами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

4.7. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Умов будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Умов.

4.8. Ці Умови складено російською мовою і в деяких випадках можуть бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності тексту Умов іншою мовою з їх російськомовною версією, застосовуються положення російськомовної версії цих Умов.

4.9. Користувач і\або інша особа, які вважають, що їхні права та інтереси порушено через дії Компанії, можуть направити претензію за допомогою форми на сторінці за адресою: http://opogode.ua. Розглядом претензій займається Служба технічної підтримки Компанії відповідно до загального порядку розгляду запитів, що надходять.

4.10. ? Спори, що виникають з правовідносин у процесі роботи Сервісу, підлягають розгляду тільки за місцем знаходження адміністратора Сервісу.

4.11. З питань про роботу Сервісу Компанії Користувач і\або будь-яка третя особа можуть звертатися до Служби технічної підтримки за допомогою автоматичної форми на сторінці за адресою: http://opogode.ua.

5. Реквізити Компанії

Найменування: ТОВ «ПОГОДА ОНЛАЙН»

Код ЄДРПОУ: 38606115

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи 3, офіс 197

Дата публікації цієї редакції Умов: «11» листопада 2013 року.

Повідомити про помилку